Một số công trình tiêu biểu mà công ty đã thực hiện


 

DIAMOND ISLAND (HO CHI MINH CITY)

 

SAIGON AIRPORT PLAZA ( DIST.TAN BINH, HO CHI MINH CITY)

 

KENTON RESIDENCES ( HO CHI MINH CITY)

 

 

DIAMOND PLAZA (DIST.1 HO CHI MINH CITY) 

 

 

HYATT REGENCY DANANG (DA NANG CITY) 

 

CENTER POINT BUILDING ( DIST.PHU NHUAN, HO CHI MINH CITY)

 

 

PHU MY POWER PLANT ( VUNG TAU ) 

 

 

BITEXCO OFFICE BUILDING ( DIST.1, HO CHI MINH CITY)

 

 

SABECO SAIGON BEER CO.,LTD. (DIST.CU CHI, HO CHI MINH CITY)

 

 

FV HOSPITAL (DIST.7, HO CHI MINH CITY)

 

 

INDOCHINA RIVER SIDE TOWER (DA NANG CITY)

 

 

SAIGON CENTER (DIST.1, HO CHI MINH CITY)

 

 

LAND MARK (DIST.1, HO CHI MINH CITY)

 

 

DUTCH LADY MILK (HA NAM)

 

 

BOTANIC TOWER (DIST.BINH THANH, HO CHI MINH CITY)

 

 

AMIANA RESORT NHA TRANG

 

 

NHÀ MÁY HYOSUNG VIỆT NAM (KCN NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI)

 

 

YAKULT (VISIP- BINH DUONG)

 

 

GRAND VIEW (DIST.7, HO CHI MINH CITY)

 

 

RIVER GARDEN (THAO DIEN, HO CHI MINH CITY)

 

 

TRICON TOWER (LANG HOA LAC, HANOI CITY)

 

 

 

ECOPARK (VAN GIANG, HUNG YEN)

 

 

 

MGM GRAND HO TRAM

 

 

NHA TRANG CENTER (NHA TRANG CITY)

 

 

DAI PHUOC LOTUS (HO CHI MINH CITY)

 

 

HOAN CAU HOTEL (NHA TRANG CITY)

 

 

 

 

 

SAI GON PAVILLON (HO CHI MINH CITY)

 

 

 

 

C14-C15 PHU MY HUNG (HO CHI MINH CITY)

 

 

 

ĐỐI TÁC
 • doitac0
 • doitac1
 • doitac2
 • doitac3
 • doitac4
 • doitac5
 • doitac6
 • doitac7
 • doitac8
 • doitac9
 • doitac10
 • doitac11
 • doitac12
 • doitac13
 • doitac0
 • doitac1
 • doitac2
 • doitac3
 • doitac4
 • doitac5
 • doitac6
 • doitac7
 • doitac8
 • doitac9
 • doitac10
 • doitac11
 • doitac12
 • doitac13